+36 70 600 7257 info@sxlfitness.hu

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

Szolgáltató: Six Flex Invest Kft

A Six Flex Invest Kft. adatai:

Név: Six Flex _Invest Kft

Székhely: 2251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.

Cégjegyzékszám:: 13-09-174803

Adószám:: 24647205-2-13

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám:: +3630-459-0861

Kapcsolattartási e-mail cím: lestianna@gmail.com

Panaszügyintézés: helye: 1148 Budapest, Fogarasi út 47-51/b (hely) vagy lestianna@gmail.com (e-mail)

Telephely: a Szolgáltató által működtetett edző- és fitneszterem.

Fitneszterem: a Telephelynek az az elkülönített része, melyen a Szolgáltató sport és egészségmegőrző eszközöket helyez el a Vendégek sportolási célú használata céljából.

Tornaterem: a Telephelynek az az elkülönített része, melyet a Szolgáltató csoportos órák céljára különít el.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Telephelyen az ÁSZF szerint nyújtott, Alap és Kiegészítő vagy Opcionális szolgáltatás együttesen vagy ezek bármelyike vagy ezek kombinációja. Nem tartozik a Szolgáltatás fogalom alá, a Telephelyen harmadik személy által végzett, az ÁSZF-ben felsorolt szolgáltatás. 

Független Szolgáltatás: a Vendég részére a Vendéggel kötött szerződése alapján a Telephelyen harmadik személy által nyújtott szolgáltatás. Az ÁSZF hatályba lépésekor ismert Független szolgáltatást az ÁSZF megjelöli, az ÁSZF hatályba lépése után a Szolgáltató Weblapja és a Telephelyen kifüggesztett tájékoztatás az új Független Szolgáltatásokat az ÁSZF módosítása nélkül is feltüntetheti. A Telephelyen a Szolgáltató egyes az ÁSZF-ben felsorolt Szolgáltatásait a Vendég akkor is igénybe veheti, ha a Független Szolgáltatásra tekintettel lép be a Telephelyre.

Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vendég: az a Fogyasztó, aki a Szolgáltatás igénybevételét kezdeményezi a Telephelyen vagy a Telephelyre Független szolgáltatás céljából lép be és ennek során a Szolgáltató egyes Szolgáltatásait jogosult igénybe venni (pl: büfé).

Diák: az a Vendég, aki a Szolgáltatás Vásárlása napján a 22. életévét még nem töltötte be, továbbá a diákigazolványokra vonatkozó, a Vásárlás napján hatályos jogszabály szerint – az ÁSZF hatályba lépésekor a 362./2011. (XII.30) Korm. rendelet – érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik.

Felek: a Szolgáltató és a Vendég együttesen.

Termék: a Szolgáltató Alapszolgáltatásaiból létrehozott csomag, amely Vásárlása esetén a Vendég a Szolgáltatást több alkalommal vagy meghatározott ideig és/vagy több fajta Szolgáltatást vehet igénybe. 

Vásárlás: a Szolgáltató és a Vendég szerződése arra, hogy a Vendég a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe veszi. A szerződés a Szolgáltatás ellenértékének kifizetésével jön létre.

Szolgáltatás ellenértéke: A Szolgáltató által a Weblapon és a Telephelyen közzétett a Termékekre vonatkozó árlista.  

Vásárlás napja: az a nap, amikor a Szolgáltatást kifizeti a Vendég. A Vásárlás napját a Vendég a nyugtával igazolja. 

All you can move: https://allyoucanmove.hu honlap szerint meghatározott sportbérlet. A sportbérlettel a Vendég abban az esetben veheti igénybe a Szolgáltató Szolgáltatását, ha a Szolgáltató közzéteszi, hogy All you can move elfogadóhely az All you can move-t üzemeltető személlyel kötött szerződése alapján. Amennyiben az All you can move-t üzemeltető személynél a Szolgáltató szolgáltatása elfogadóhelyként kerül feltüntetésre, de a Szolgáltató arra hivatkozik, hogy nem áll fenn szerződése az All you can move-t üzemeltető személlyel, abban az esetben a Vendégnek az All you can move-t üzemeltető személlyel kell a kapcsolatot felvennie.

Határidők számítása: a határidő a Vásárlás napjával kezdődik, amely nap a határidőbe beleszámít. A napokban megállapított határidő a naptári nap elteltével lejár. A határidőbe minden naptári nap beleszámít. A hónapokban megállapított határidő 30 nap, függetlenül a naptári hónapok napjainak a számától. Ha a Szolgáltatás igénybevételére a Vendég a Szolgáltató Telephelyének 24 órát meghaladó zárva tartása miatt 24 órát meghaladóan nem képes, abban az esetben a Termék igénybevételére vonatkozó határidő a Szolgáltató zárva tartásának időtartama alatt nyugszik. Nyugszik a határidő, ha jogszabály vagy a Kormány rendelkezése alapján a Telephely zárva tartásra köteles. Ezt az időtartamot figyelmen kívül kell hagyni a határidő számításakor. A Nyugvás megszűnését követő nappal a határidő folytatódik. 

Kapcsolattartás: a Szolgáltató és a Vendég  a telephelyen tartják egymással a kapcsolatot, mert a szolgáltatás igénybe vételére a telephelyen kerül sor. 

Kommunikáció: 

 • általános kommunikáció: a Szolgáltató a távollevő Vendégek részére a nyilatkozatait a *** honlap útján a telephely facebook oldala útján és a telephelyen működtetett üzenőfalra történő kifüggesztéssel teszi meg. Különösen ide tartoznak a következők: nyitva tartás, zárva tartás, nyitva tartási rend vagy idő bármely megváltozása, órák meghirdetése vagy, órák törlése, működéssel, szolgáltatással  kapcsolatos bármely változás, árak, akciók, nyeremények;  ide tartozik a Vendégek egy csoportját érintő kommunikáció is. A távollevő Vendég a Szolgáltató által a honlapján, a facebookon és a telephely üzenőfalán közzétett telefonszámokon és e-mail címeken kezdeményezhet kommunikációt a Szolgáltatóval. 
 • egyedi kommunikáció: A Szolgáltató a távollevő Vendég kapcsolattartási telefonszámán és e-mail címén kivételes esetben és csak abban az esetben tesz nyilatkozatot, ha sürgős szükség miatt vagy adatkezelési okból ez elkerülhetetlen vagy kizárólag a Vendéget érintő nyilatkozat megtétele szükséges. Nem tartozik ide, ha a vendégek egy csoportját érinti a Kommunikáció.

Panaszkezelés: az ÁSZF Melléklete a Panaszkezelési Szabályzat, amely meghatározza a panaszok kezelésével kapcsolatos eljárásokat és ezek szabályait.

ÁSZF: az Általános Szerződési Feltételek, jelen dokumentum.

ÁSZF közzétételének módja és helye: elektronikus formában a Szolgáltató mindenkori weblapján (fogarasi.sxlfitness.hu) továbbiakban: Weblap) és a Telephelyen jól látható helyen kifüggesztve.

ÁSZF időbeli hatálya: az ÁSZF-t a kihirdetését követően létrejött jogviszonyokra kell alkalmazni és a visszavonásáig hatályos. A Szolgáltatás fajtájára és jellemzőire a Vásárlás időpontjában hatályos ÁSZF az irányadó.

2. A Telephely szolgáltatásai 

2.1. A Szolgáltató a Telephelyen a következő alapszolgáltatásokat (továbbiakban: Alapszolgáltatás) nyújtja a Vendégei számára az alábbiak szerint:

 • a Vendég a Fitneszteremben elhelyezett sport és egészségmegőrző eszközök használatára jogosult (továbbiakban: Fitneszterem)
 • a Vendég a Tornaterembe szervezett és Szolgáltató által előre meghatározott időpontokra és időtartamra meghirdetett órákon a részvételre jogosult, ahol a Vendég az edző által az összes résztvevőre egységesen meghatározott gyakorlatokat a saját önkéntes elhatározásából hajtja végre (továbbiakban: Csoportos óra). 

2.2. A Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatásokra az alábbi Termékeket biztosítja a Vendégeknek. A Termék meghatározott határidőn belül meghatározott számú és fajtájú Szolgáltatás igénybevételére jogosítja a Vendéget, de nem kötelezi őt a Termék Vásárlásával a Termékben meghatározott számú és fajtájú Szolgáltatás igénybevételére. A Vendég maga viseli a Vásárlás következményének kockázatát, maga dönt arról, hogy a Termékben meghatározott szolgáltatást igénybe veszi. A Termékben nyújtott Szolgáltatás igénybevételére nyitva álló határidő elteltével a Termékre a Vendég és a Szolgáltató között megkötött szerződés megszűnik.

2.3. Fitneszterem Termékei

 • Napijegy: a vásárlás napján a Fitneszteremi igénybevételére jogosít napi egy belépéssel.
 • 10 alkalmas bérlet: a Vásárlás napjától számított 45 napig, maximum 10 alkalommal a Fitneszterem igénybevételére jogosít napi egy belépéssel.
 • Havi bérlet: a vásárlás napjától számított 30 napig a fitneszterem igénybevételére jogosít napi egy belépéssel.
 • Havi bérlet napi két belépéssel: a vásárlás napjától számított 30 napig a fitneszterem igénybevételére jogosít napi két belépéssel.
 • Diák Havi korlátlan bérlet: a vásárlás napjától számított 30 napig a fitneszterem igénybevételére jogosít korlátlan belépéssel. 
 • Day-Time bérlet: a vásárlás napjától számított 30 napig a fitneszterem igénybevételére jogosít napi egy belépéssel délelőtt 10 óra és délután 15 óra között.
 • 3 hónapos bérlet: a vásárlás napjától számított három hónapig a fitneszterem igénybevételére jogosít napi egy belépéssel.
 • 6 hónapos bérlet: a vásárlás napjától számított hat hónapig a fitneszterem igénybevételére jogosít napi egy belépéssel.
 • 12 hónapos bérlet: a vásárlás napjától számított tizenkettő hónapig a fitneszterem igénybevételére jogosít napi egy belépéssel.

2.4. Csoportos órák Termékei

 • 1 alkalom (napijegy): a vásárlás napján egy, azaz 1 csoportos órán történő részvételre jogosít napi egy belépéssel.
 • 5 alkalmas bérlet: a vásárlás napjától számított 30 napig maximum 5 alkalommal az adott napon egy csoportos órán történő részvételre jogosít napi egy belépéssel.
 • 10 alkalmas bérlet: a vásárlás napjától számított 45 napig maximum 10 alkalommal az adott napon egy csoportos órán történő részvételre jogosít napi egy belépéssel.

2.5. Kombinált Termékek

 • 1 alkalom (napijegy): a vásárlás napján a fitneszterem igénybevételére és a vásárlás napján egy csoportos órán történő részvételre jogosít napi egy belépéssel.
 • 10 alkalmas bérlet: a vásárlás napjától számított 45 napig maximum 10 alkalommal a fitneszterem igényvételére és/vagy az adott napon egy csoportos órán történő részvételre jogosít napi egy belépéssel.

2.6. A Szolgáltató Kiegészítő Szolgáltatásként opcionális vagy Általános Kiegészítő Szolgáltatásként a következő Szolgáltatásokat nyújtja a Vendégeknek: 

2.6.1. InfraTrainer (Opcionális Kiegészítő Szolgáltatás):

 • 1 alkalom: a vásárlás napján az InfraTrainer használatára jogosít a Vendég által megvásárolt alkalom típusától függően 30 vagy 50 percen keresztül napi egy belépéssel.
 • 5 alkalmas bérlet: a vásárlás napjától számított 45 napig maximum 5 alkalommal az InfraTrainer használatára jogosít a Vendég által megvásárolt bérlet típusától függően 30 vagy 50 percen keresztül napi egy belépéssel. 
 • 10 alkalmas bérlet: a vásárlás napjától számított 90 napig maximum 10 alkalommal az InfraTrainer használatára jogosít a Vendég által megvásárolt bérlet típusától függően 30 vagy 50 percen keresztül napi egy belépéssel. 

2.6.2. Zuhanyzó és öltöző (Általános Kiegészítő Szolgáltatás): 

Az Edző- és Fitneszteremben található zuhanyzók és zárható szekrények a Termékek Vásárlása esetén díjmentesen használhatók.  A szekrény zárását a Vendég mágneskártyája/kulcs biztosítja. A Vendég felel azért, hogy minden nyitás után a szekrényt bezárja, ellenőrizze annak zárt állapotát, és a Szolgáltatás igénybevételének ideje alatt mind végig birtokában tartsa a kulcsot vagy mágneskártyát. A Vendég felel azért, hogy ha a zár nem működik megfelelően vagy fennáll a kockázata, hogy annak működése nem felel meg, akkor haladéktalanul bejelentse. Ebben az esetben másik szekrényt biztosít részére a Szolgáltató. Zárás hiányában a Vendég tárgyai nem hagyhatóak a szekrényben átmenetileg sem.

2.6.3. Szolárium (Opcionális Kiegészítő Szolgáltatás): 

A Szolárium díj ellenében nyitvatartási időben vehető igénybe.

2.6.4. Szauna (Általános Kiegészítő Szolgáltatás)

A Szauna a fitnesztermi napijegy vagy bérlet vásárlása esetén díjmentesen        használható a Fitneszterem szolgáltatásának igénybevételével egyidejűleg.

2.6.5. Gőzkabin (Általános Kiegészítő Szolgáltatás)

A Gőzkabin a fitnesztermi napijegy vagy bérlet vásárlása esetén díjmentesen használható a Fitneszterem Szolgáltatásának igénybevételével egyidejűleg. 

2.6.6. Ajándékutalvány (Opcionális Kiegészítő Szolgáltatás)

A Szolgáltatónál különböző címletekben megvásárolható, névre szóló előre meghatározott pénzösszeggel feltöltött plasztik kártya, melynek jogosultja a Vásárlás napjától számított, a Plasztik kártyán megjelölt időszakon belül, az Ajándékutalványban meghatározott értékig jogosult a Szolgáltató Szolgáltatásainak vételárát kiegyenlíteni. Az Ajándékutalvány jogosultja az a személy, akinek a nevére szól az Ajándékutalvány, a plasztik kártya tartalmazza a jogosult nevét. Az Ajándékutalvány másra nem ruházható át és más használatába nem adható. Az Ajándékutalvány jogosultja felel azért, hogy a jelen ÁSZF szabályait megismerje.

2.6.7. Büfé (Általános Kiegészítő Szolgáltatás)

A Telephely bármely Szolgáltatását igénybe vevő személy számára igénybe vehető szolgáltatás.

2.6.8. Akciós Szolgáltatások

A Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatások kedvezményeiről, akcióiról, azok feltételeiről és időtartamáról az általa üzemeltetett Weblapon, az általa üzemeltetett közösségi média tartalmakban vagy az általa közzétett reklámokban elektronikusan, a Fitneszteremben az üzenőfalon papír alapon tájékoztatja részletesen a Vendégeit. Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató által a Szolgáltatások kedvezményeiről, akcióiról, azok feltételeiről és időtartamáról a Weblapon, vagy a Szolgáltató által felügyelt közösségi média felületeken közzétett tájékoztatók tartalma egymásnak ellentmondó, úgy a Szolgálató Weblapon közzétett tájékoztatója az irányadó. A Weblap tájékoztatóját a Szolgáltató rögzíti, annak szövegét az Akció időtartamának lejárát követő 1 évig megőrzi. A kedvezményre vagy akcióra jogosító feltételeknek a kedvezmény vagy akció igénybevételére közzétett időtartama alatt jogosult a Vendég. A Szolgáltató jogosult a kedvezményre vagy akcióra jogosító feltételek fennállást ellenőrizni, vagy azok fennállásának igazolását kérni a Vendégtől. Az Akciós szolgáltatásra egyebekben a Szolgáltatásokra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. 

3. A Szolgáltatás és Termékek ellenértéke, fizetési kötelezettség

3.1. A Szolgáltató a Szolgáltatásért fizetendő ellenértéket Weblapon és a Telephelyen egyaránt közzéteszi. Ha a közzétett ellenértékek között eltérés van, akkor a Vendég számára kedvezőbbet kell a Szolgáltatásért felszámítani.

3.2. A Termékek ellenértékét a Szolgáltatások ellenértékének alapul vételével kell megállapítani, de a Termék nem lehet magasabb árú, mintha Termékben meghatározott számú Szolgáltatások szorzata.

3.3. A Szolgáltatás és a Termék ellenértékét a Szolgáltatás igénybevétele előtt kell megfizetni. A Szolgáltatás igénybevételét a Szolgáltató köteles megtagadni, ha a Szolgáltatás ellenértékét a Vendég nem fizeti meg.

3.4. Ha a Szolgáltató megszünteti a tevékenységét, abban az esetben ezt közzéteszi Weblapján és a Telephelyen, valamint erről legalább 30 nappal korábban -kivéve, ha a bezárásra ennél rövidebb határidő alatt kerül sor – értesíti azokat a Vendégeket, akik az e-mail címüket megadják részére. A Telephely bezárásától számított 45 napon belül a Szolgáltató elszámol a Vendéggel és a Vásárlás alapján arányosan visszatéríti a Vásárolt Termék ellenértékét a Vendégnek. A Vendég köteles megküldeni a Szolgáltató e-mail címére, hogy mely teljesítési helyre kéri átutalással az elszámolás alapján őt megillető összeget. Amennyiben a Vendég nem rendelkezik bankszámlával, abban az esetben a Szolgáltató Székhelyén veheti át készpénzben az összeget vagy a Szolgáltató a költségek levonásával biztosítja a kifizetést postai úton. A Vendég kérésére a Szolgáltató elszámolást küld a Vendégnek e-mailen.

3.5. Ha Vendég a Termék ellenértékét megfizette, de annak igénybevételére vonatkozó határidő úgy telik el, hogy a Termék összes Szolgáltatását a Vendég nem veszi igénybe, ezért a kockázat a Vendéget terheli, a szerződés határozott idejének lejárata után a Termék ellenértékével a Szolgáltató nem számol el az ÁSZF-ben meghatározott eseteket kivéve, mert a Szolgáltató a Szolgáltatásával a Termékben meghatározott határidőben rendelkezésre állt.

4. All you can move

4.1. Az All you can move-t üzemeltető személlyel kötött szerződés alapján a Szolgáltató teljes naptári évre vagy év közben kötött szerződés alapján naptári év végéig teszi lehetővé az All you can move sportbérletet birtokló vendég részére a Szolgáltatás igénybevételét.

4.2. A Vendég köteles a Szolgáltató részére igazolni az All you can move-t üzemeltető személy által kiállított igazolással (továbbiakban: AYCM kártya) a Szolgáltatás igénybevételére fennálló jogosultságát továbbá személyazonosságát, továbbá az All you can move-t üzemeltető személy részére az általa rendelkezésre bocsátott jelenléti ív aláírásával igazolnia kell a Szolgáltató telephelyén, hogy a Szolgáltatást igénybe vette.

4.3. All you can move-t üzemeltető személy és a Szolgáltató között jön létre szerződés a Szolgáltatás igénybevételére, melynek jogosultja a Vendég, ezért a Vendég köteles betartani az ÁSZF-t és a Házi rendet. Az adatkezelési tájékoztatót a Vendég köteles elfogadni. A Szolgáltató működési szabályainak megtagadása esetén a Szolgáltató megtagadja a Szolgáltatás nyújtását, mert a Telephelyen a Szolgáltatás megszervezésére az összes Vendég biztonságára tekintettel kerül sor.

4.4. A Vendég AYCM Kártyával a Kártya szerintit feltételek betartásával az ott megjelölt Szolgáltatásokra jogosult. Szolgáltató által nyújtott, de a AYCM Kártya hatályán kívüli Szolgáltatásra a Vásárlással a Vendég és a Szolgáltató közötti szerződés alapján válik jogosulttá.

5. A Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek

5.1. A Szolgáltatás első igénybevétele előtt a Vendég köteles regisztrálni a Telephely biztonságos működése érdekében, ennek során azonosítania kell magát, kapcsolattartási adatokat kell megadnia, és el kell fogadnia a Telephely házirendjét valamint a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát. A Szolgáltató a többi Vendég biztonsága érdekében köteles megtagadni a Szolgáltatás nyújtását abban az esetben, ha a Vendég megtagadja a regisztrációt, a Házirendet és az adatkezelési szabályokat nem fogadja el.  A Szolgáltató jogosult a Vendég személyi adatai valóságának és helyességének ellenőrzése céljából a személy azonosító okmány ellenőrzésére, feltéve, hogy kétsége merül fel az adatszolgáltatás helyességére. Az ellenőrzés megtagadása esetén a Szolgáltató megtagadhatja a Szolgáltatás nyújtását.

5.2. A Szolgáltatásokat az a személy veheti igénybe, aki a Vásárlás napján a 14. életévét betöltötte. A 14. év alatti kiskorú Vendég a Fitneszterem szolgáltatásait kizárólag Személyi edző igénybevétele esetén, a törvényes képviselő/szülő beleegyezésével veheti igénybe.  

5.3. A Szolgáltatások a Vásárlást követően vehetőek igénybe. A Szolgáltató nyilvántartást vezet a Vendég által Vásárolt termékről a Vásárlás időpontjáról, a Termék érvényességéről. A Szolgáltatások a Szolgáltató által a Vendég rendelkezésére bocsátott mágneskártyával vagy a Vendég személyes bejelentkezése alapján látogathatóak.  Ez utóbbi esetben a Szolgáltató a nyilvántartásában ellenőrzi a Vendéget és a termék érvényességét. A mágneskártya a Vendéget azonosítja és igazolja azt, hogy a Vendég a Szolgáltatás ellenértékét megfizette. A mágneskártya és a megvásárolt Szolgáltatás másra nem ruházható át.

5.4. A Vendég kizárólag saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe az Szolgáltatást. A Szolgáltatások kizárólag sportolásra alkalmas pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe. A Szolgáltatások alkoholos vagy más szer (különösen: kábítószer, bódult állapottal járó gyógyszerek) befolyásoltsága alatt nem vehetőek igénybe. A Vendég felelőssége, hogy a Szolgáltatás igénybevétele előtt a kezelőorvosát állapotának és kockázatainak felmérésére, igénybe veszi. A Szolgáltató nem jogosult ellenőrizni a Szolgáltatás igénybevételéhez az orvosi igazolást vagy a kezelő orvos javaslatát. 

5.5. A Szolgáltatások biztonságos nyújtásához a Szolgáltató meghatározta a Telephelyen a Szolgáltatást igénybe vevők maximális létszámát. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatás megtagadására, ha az általa előre meghatározott maximális létszámot eléri a Telephelyen a Vendégek száma. Ebben az esetben a Vendég akkor veheti igénybe a Szolgáltatást, ha a Telephelyen tartózkodó Vendégek száma a maximális létszám alá csökken. A Vendég jogosult értesítést kérni sms-ben arról, hogy a Vendégek száma a maximális létszám alá csökkent vagy a Telephely erre elkülönített várakozó részében megvárhatja a belépés első lehetséges időpontját. A maximális létszám az öltöző szekrények számával egyezik meg.

5.6. A Vendég a Szolgáltatás igénybevételekor köteles zárható szekrényt igénybe venni, a zárakat használni, pénz és érték megőrzésére a pénz és értékmegőrző szekrényt használni. A Vendég felel azért, ha a szokásost meghaladó pénz, érték vagy értékmegőrzőben el nem helyezhető érték van a birtokában a Szolgáltatás igénybevételekor. Szokásost meghaladó minden érték, amely meghaladja a 50.000, -Ft-ot. A Vendég köteles úgy megtervezni a Szolgáltatás igénybevételét, hogy az értékeinek biztonságban tartását biztosítsa. A Vendég   felel azért, hogy az öltöző szekrény kulcsát/mágneskártyát magánál tartsa a Szolgáltatás igénybevételekor, az ne kerüljön ki a birtokából. A Szolgáltató sem a mágneskártyák, sem a kulcsok őrzését nem vállalja. Vendég köteles a kulcsot a távozásakor a Szolgáltatónak visszaadni.

5.7. A Vendég köteles megtéríteni a kulcs és/vagy a mágneskártya újra előállításának költségét, ha a kulcsot nem tudja a Szolgáltatónak visszaadni, a mágneskártyát nem tudja a be és kilépéshez használni, mert nem áll rendelkezésre. A hibás mágneskártyát a Szolgáltató térítésmentesen cseréli. A kulcs elvesztése esetében a zárcserét is meg kell téríteni, mert zárcsere nélkül fennáll az öltözőszekrény jogosultalan felnyitásának kockázata. Az ÁSZF hatályba lépésekor a költségtérítés mértéke a cserét biztosító lakatos szolgáltató szolgáltatás nyújtásától függ, azt a Szolgáltató közli, mely időről időre módosulhat.

5.8. A megvásárolt Termékek névre szólóak és érvényességi idejük a Vásárlás napján kezdődik. A megvásárolt Termékek nem hosszabbíthatóak meg, új Vásárlással új Termékre jön létre új szerződés. 

5.9. A Szolgáltató jogosult a Vendég belépésekor vagy kilépésekor ellenőrizni, hogy a belépő vagy kilépő személy a jogosult felhasználója a Terméknek, feltéve, ha megalapozott kétség merül fel a személyazonosságot illetően. Abban az esetben, amennyiben a belépő vagy kilépő személy nem a jogosult felhasználója a Terméknek, a Szolgáltató jogosult a használat időtartamára az arra meghatározott Termék Vásárlását megfizettetni. 

5.10. Szünetel (a továbbiakban: Szünetelés) az érvényesség idő tartama a Vendég betegségének időtartama alatt, feltéve, ha a Vendég a betegség tényét, időtartamát, kezdetét és végét orvosi igazolás bemutatásával tanúsítja. A szünetelés tartama a betegség időtartama, de legfeljebb 15 nap. A Szünetelés abban az esetben állapítható meg, ha a Vendég, az orvosi igazolása szerinti munkaképessé válását követő első látogatásakor igazolja a Szünetelés feltételeinek fennállását.

5.11. A Csoportos órákon egyszerre a Weblapon az adott Csoportos óra mellett megjelölt számú Vendég (továbbiakban: maximális létszám) vehet részt. Tekintettel arra, hogy a Csoportos órán részt vevő személyek száma korlátozott, a Szolgáltató a Weblapján erre szolgáló menüpont alatt elektronikus helyfoglalási felületet (továbbiakban: Helyfoglaló) működtet arra, hogy a Csoportos órára előzetesen bejelentkezzenek. A Helyfoglaló igénybevétele ajánlott, de nem kötelező. Az a Vendég, aki nem foglal helyet a Helyfoglalón, azt a kockázatot vállalja, hogy a Csoportos órán nem tud részt venni, ha a maximális létszám betelt a Vásárlásig vagy belépésig.  

5.12. A Csoportos órára a Helyfoglaló a Csoportos óra kezdő időpontját megelőző 1 héttel korábban nyílik meg, kivéve, ha az óra 1 héten belül kerül meghirdetésre, ebben az esetben a meghirdetés időpontjától nyílik meg a Helyfoglaló. Ha a Helyfoglaló visszautasítja a foglalási kísérletet, azt úgy kell értelmezni, hogy a Csoportos óra betelt, kivéve, ha a Weblapon megjelenik, hogy technikai hiba áll fenn. Várólista nincsen a Csoportos órára. A Helyfoglalás felszabadul, ha a Vendég törli magát a Helyfoglalásról. A Helyfoglalás törlését a Szolgáltató e-mail címére írt levélben kell kezdeményezni legkésőbb a Csoportos óra kezdete előtt 24 órával korábban. 

5.13. Ha a Vendég nem jelenik meg a Csoportos órán, azonban Helyfoglalással élt és nem vagy az előírt határidőn belül kérte a törlését, akkor a Szolgáltató a Szolgáltatás díját levonja a Termékből vagy ellenértékét a következő belépés alkalmával felszámítja. A Csoportos Órán legkésőbb az óra kezdete előtt 5 perccel korábban kell megjelenni, ezt követően a Vendég késésben van. Késés esetén a Vendég helyén más Vendég jogosult a Csoportos órára belépni.

5.14. A Szolgáltató jogosult a Csoportos órát legkésőbb a Csoportos óra kezdetét megelőző 24 órával korábbi időpontban törölni (továbbiakban: Törlés). A Csoportos óra Törlése esetén a Szolgáltató a Vendéget a Weblapján továbbá az általa üzemeltetett közösségi média tartalmakban és a Telephelyen közzétett tájékoztatóban tájékoztatja. 

5.15. A Szolgáltató a Vendég mágneskártyája vagy a Vendég részére átadott műanyag biléta alapján monitorozza a Vendég Fitneszteremben történő tartózkodásának időtartamát abból a célból, hogy a termékre kötött szerződést a vendég betartsa. Abban az esetben, amennyiben a Vendég Csoportos órára a Csoportos óra kezdő időpontja előtt, több mint fél órával korábban lép a Fitneszterem területére, vagy a Csoportos óra végét követő legkésőbb fél órán belül a Fitneszterem területét nem hagyja el, a Vendég köteles a többletszolgáltatás igénybevételéért 1 alkalmas fitnesztermi Napijegyet Vásárolni.

6. Felelősség, balesetek, károk

6.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Fitneszteremben kizárólag a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas eszközöket üzemeltet, az eszközöket szakszerűen szerelteti össze és helyezi el, azokat folyamatosan, az eszköz gyártójának előírásai betartásával karbantartja (továbbiakban: Megfelelő Felszerelés).

6.2. A Megfelelő Felszerelést használó Vendég a Fitneszteremben található eszközöket és az Fitneszterem Szolgáltatásait saját felelősségére és saját kockázatára veszi igénybe. A Vendég köteles az Fitneszterem területén található eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően, az eszközökön feltüntetett használati útmutató szerint használni és a Szolgáltatásokat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően igénybe venni.  A Vendég felel azért a kockázatért és kárért – ideértve az életében, testi épségében, egészségében bekövetkezett minden kárt -, amelyet amiatt szenved el, hogy az Alap Szolgáltatást, illetve a Szolárium és/vagy az Infra Trainert igénybe vette. 

6.3. A Vendég köteles a Szolgáltatás igénybevételekor ügyelni mások testi épségére és egészségére, különösen a közlekedési útvonalak betartására, a gépek, berendezések mellett a kellő távolság megtartására. 

6.4. A Vendég lázas, fertőző megbetegedés esetén nem veheti igénybe a Szolgáltatást. 

6.5. A Vendég felel az általa a Telephelyen vagy a Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltatónak és harmadik személyeknek okozott károkért. A Szolgáltatóval szemben első sorban a szerződésszegésért fennálló felelősség szabályait kell alkalmazni, harmadik személyekkel szemben a szerződésen kívül okozott kárfelelősség szabályai az irányadóak.

6.6. A Vendég haladéktalanul köteles bejelenteni, ha kárt okozott vagy ennek veszélye áll fenn! 

6.7. Ha a kár életet, testi épséget érint, abban az esetben haladéktalanul orvost vagy mentőt kell hívni!

6.8. A Szolgáltató az Edző- és Fitneszteremben elhelyezett eszközökre biztosítással rendelkezik, ezért a biztosító fizetése esetén a Vendég az önerőnek megfelelő kártérítésre köteles.

6.9. Dologi kár esetén a Vendég köteles azt azonnal bejelenteni a Szolgáltatónál.  A Szolgáltató és a Vendég a kárról és körülményeiről jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek melléklete a kárról készült fotó vagy fotók.  A károkozó Vendéget a Szolgáltató nyilatkoztatja a felelősség elismeréséről vagy megtagadásáról és az önerő megfizetéséről. A Vendég az Önerőt meghaladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben minden olyan esetben, ha a Szolgáltató részére a kár a bekövetkeztétől számított elvárható időn belül – legfeljebb a káreseménytől számított 90 nappal – nem fizet vagy megtagadja a fizetési kötelezettséget a biztosító és a megtagadásért nem a Szolgáltató a felelős.

6.10. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Fitneszterem területén sportoktatói- vagy sportedzői tevékenységet végző személyek magatartásáért, mert a Független szolgáltatásra a Vendég annak nyújtójával állapodik meg. 

6.11. Az Telephely területén kizárólag a Szolgáltató írásbeli engedélyével végezhető bármely kereskedelmi tevékenység, készíthető hang- és képfelvétel reklám és marketing anyag. Kizárólag a Szolgáltató beleegyezésével, és engedélyének megfelelő helyen, méretben és időtartamban helyezhető el bármely tájékoztatás, felhívás, reklám.

7. Képviselet

7.1. A Szolgáltató Telehelyen dolgozó alkalmazottai a Szolgáltató képviselőjének minősülnek a következő esetekben: az ÁSZF alapján a szerződések megkötése, módosítása, teljesítése, kárfelvétel. A képviseleti jog nem terjed ki az egyezségkötésre, joglemondásra, kötelezettség elismerésére, melyekre az Üzletvezető jogosult 20 000,-Ft értékhatárig (szokásos ügyletek maximális értékhatára).  Ezt meghaladóan az Ügyvezető jogosult nyilatkozattételre. Az Üzletvezetőhöz és az Ügyvezetőhöz a Vendég a postai címen vagy e-mailben tesz nyilatkozatot. 

8. Független Szolgáltatások

8.1. Független szolgáltatások: Masszázs, Kozmetika, Személyi edző, Csoportos óra. 

8.2. E szolgáltatások nyújtói a szolgáltatásuk nyújtására a Telephelyen az elkülönített rész bérlete jogcímén jogosultak. A Telephelyen tartózkodó Személyi edző a Telephelyen a Fitneszterem használatára jogosult Vendég számára a Vendéggel kötött szerződése alapján edzést tarthat. Az edzés során a Szolgáltató és a Vendég közötti szerződés alapján a Vendég a Fitneszterem eszközeinek használatára jogosult.

8.3. A Független szolgáltatásokra nem terjed ki az ÁSZF. A Vendég a Telephelyen a Független szolgáltatóval közvetlenül állapodik meg a szolgáltatást nyújtó személlyel. A Független szolgáltató felel azért, hogy a Független szolgáltatás nyújtásához szükséges szakképzettség, engedély, bejelentés alapján szakszerűen és a Vendéggel kötött szerződése szerint végezze a tevékenységét, teljesítse a szerződést, továbbá felel azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatás során a hatályos jogszabályokat és szakmájának előírásait betartsa. A Szolgáltató a Telephely igénybevételére a Független szolgáltatás nyújtójával megkötésre kerülő bérleti szerződés megkötésekor kizárólag a személyi edző képzettségét igazoló oklevelet ellenőrzi. 

8.4. A Telephelyen nyújtott Független szolgáltatására tekintettel a Telephely a Független szolgáltatás kezdete előtt és annak befejezését követő fél óra időtartamig használható, és kizárólag Vásárlás esetén terjed ki a Szolgáltatások közül a Vásárláshoz kötött Szolgáltatások igénybevételére.  A személyi edző szolgáltatása kizárólag a fitneszterem igénybevételére kötött Vásárlás esetén vehető igénybe, amennyiben az testedzéssel jár együtt.