+36 70 600 7257 info@sxlfitness.hu

Házirend

Az Sxl Fitness & Gym Házirendje

Az Sxl Fitness & Gym üzemeltetését az Sxl Fitness Kft. (telephely: 1148 Budapest, Fogarasi út 47-51.) végzi.

A Házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a klub biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal magas színvonalú működéséhez szükségesek. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják.

Az Sxl Fitness & Gym Házirendjében foglaltak a klub területén tartózkodó, továbbá a klub szolgáltatásait igénybevevő minden vendégre kötelezőek. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejű elfogadását is jelenti.

A Sxl Fitness & Gym jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon, a Sxl Fitness & Gym recepcióján elérhető és áttekinthető.

Általános szabályok

Az Sxl Fitness & Gym sportterületeire belépni csak érvényes napijeggyel, bérlettel vagy promócióból származó ingyenes napijeggyel lehet. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. A promócióból származó ingyenes napijegy egy alkalommal, a rajta feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosít.

A bérleteket csak orvosi igazolás ellenében áll módunkban hosszabbítani. 

14 éven aluliak nem látogathatják a teremet és csoportos órán sem vehetnek részt. Személyi edzővel történő óra esetén szülői beleegyezés szükséges.

Az Sxl Fitness & Gym minden vendége köteles egy alkalommal kitölteni a recepciónál egy Nyilatkozatot (1. számú melléklet), valamint engednie, hogy fotó készüljön róla, mellyel elfogadja az Sxl Fitness & Gym Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

Az Sxl Fitness & Gym a szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről számítógépes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen esetben harmadik félnek nem adja ki.

Az Sxl Fitness & Gym helyiségeit, eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használhatók. A használat során mind anyagi, mind egyéb károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Sxl Fitness & Gym területén történt balesetet vagy sérülést kérjük, azonnal jelezzék a recepción, illetve a személyi edzőknél. Erről a személyzet köteles jegyzőkönyvet kiállítani.

A Sxl Fitness & Gym üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.

A Sxl Fitness & Gym üzemeltetője nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
A vendégek számára értékmegőrző szekrények állnak rendelkezésre díjmentesen, ennek igénylését a recepción kell jelezni.

A talált tárgyakat minden vendég Sxl Fitness & Gym recepcióján köteles leadni.

A Sxl Fitness & Gym használója nem sérthet meg hatályos jogszabályi előírásokat.

A Sxl Fitness & Gym használója nem sértheti meg jelen Házirendben foglalt szabályokat, melyeket a jegyek vagy bérletek megvásárlásával automatikusan elfogad.

A klub területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság megtartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés, illetve a higiénés szabályok betartása! A termet fertőző betegek nem látogathatják!

A sporttermek területére kizárólag az adott teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni. Zárt váltócipő használata kötelező az edzések során.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható, műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

A sportszolgáltatások igénybe vételekor a mobiltelefon használatát a sporttevékenység biztonságos folytatása, valamint a többi vendég zavartalan kikapcsolódása érdekében kérjük mellőzni!

A klub szolgáltatásait igénybe vevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz a nemenként elkülönített öltözőkben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (szauna használat stb.).

Az öltözőszekrények kulcsát, kulcstartóját, beléptető bilétáját minden vendég köteles a távozáskor a recepción sértetlenül leadni.
A kiadott kulcsért minden vendég letétet helyez el és anyagi felelősséggel tartozik.
Amennyiben elveszíti (nem tudja leadni távozáskor a recepción), 1500 Ft kártérítéssel tartozik a kulcsért, illetve 3500 Ft-tal a kulcstartóért és a beléptető bilétáért.

A vendég, a számára belépéskor átadott eszközöket (bérelt törölköző, pulzusmérő, sportfelszerelések stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A törölköző bérlésekor a vendég köteles letétet leadni, amit a törölköző leadása után visszaszolgáltatunk nekik.

A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A Fitness területén tilos:
A dohányzás és az alkohol fogyasztása

Olyan tevékenység folytatása, amely a Sxl Fitness & Gym szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért

Minden, másokat – erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó – zavaró tevékenység
Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag vagy tárgy, mindenféle szeszes ital, illetőleg állat bevitele
Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám, propaganda, szórólapok elhelyezése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
Kép-és hangrögzítő berendezés használata
Politikai tevékenység folytatása

A Sxl Fitness & Gym üzemeltetője fenntartja a jogot a klub egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Sxl Fitness & Gym üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a jogát.

A Sxl Fitness & Gym egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a klub szakmai vezetőjénél nyilvántartásba vett, oktatók és edzők jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani.
Oldaltörés

Nyitva tartás

A Sxl Fitness & Gym és egyéb szolgáltatásai kizárólag a klub nyitva tartási idején belül vehetők igénybe.

Az Sxl Fitness & Gym nyitva tartási rendje:

Hétfőtől – péntekig 6-23 óráig
Szombat – vasárnap 8-21 óráig
Ünnepnapokon: az előre meghirdetett rend szerint

A Sxl Fitness & Gym szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a klubot legkésőbb a zárás időpontjában elhagyni.

Öltöző használat

Az öltözőben és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni díjmentesen.

Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni tilos.

Szauna használat

A szaunákat csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.

A szaunákat – higiéniai okokból – megfelelő öltözetben és törölközővel lehet igénybe venni.

A szaunákban az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható, amennyiben a bent tartózkodók hozzájárulnak, vizet locsolni a fűtőszálakra tilos.

A szauna padokra papucsban fellépni tilos.

A szaunákba a használatához nem szükséges tárgyakat bevinni szigorúan tilos.

Fitness terem használata

14 éven aluliak nem látogathatják a teremet és csoportos órán sem vehetnek részt. Személyi edzővel történő óra esetén szülői beleegyezés szükséges.

A fitness terembe csak megfelelő sport öltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni.
A papucsban, szandálban illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett.
Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos.
A Sxl Fitness & Gym területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet használatára.

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, mindenki az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.

A gépekre és eszközökre – higiéniai okokból – törölköző leterítésével lehet ülni és feküdni.
A meghibásodott gépekről minden esetben tájékoztatni kell a recepción dolgozókat, a hiba mihamarabbi elhárítása érdekében.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó a gépeket alaphelyzetbe visszaállítva, az eszközöket rendszeresített tároló helyükre visszahelyezve köteles hátrahagyni.

Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

A kézi súlyzókat, tárcsákat használat után a használó köteles a helyére visszatenni.

A súlyzókat a padlóra ledobni szigorúan tilos.

Aerobik terem használata

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

A csoportos órákon csak 14 éven felüliek vehetnek részt!

Az aerobikterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni.
A papucsban, szandálban illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett.
Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos.
Az Sxl Fitness & Gym területén dolgozó aerobik oktatóknak, és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára.

Záró rendelkezések

Jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén az üzemeltető figyelmeztetéssel élhet a szabálytalankodó felé, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni.
Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szerv segítségét kérni.
A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

E házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.